PYKÄLÄT

Lakiesitys: Ulosottomenettely päivittyy

Ulosottomenettely yksinkertaistuu hallituksen lakiesityksen myötä. Esitys myös selkeyttää ulosottomenettelyn roolia velkojen vanhentumisen katkaisussa.

laki-kuvat-05Hallituksen eduskunnalle jättämä lakiesitys ulosottokaaren muutoksista yksinkertaistaa ulosottomenettelyä ja päivittää sen vastaamaan paremmin sähköisen asioinnin vaatimuksia.

Ulosoton asiakirjat on jatkossa mahdollista toimittaa vastaanottajan postiosoitteen sijasta sähköiseen asiointijärjestelmään, jos henkilö tai yritys on ottanut sähköisen asioinnin käyttöönsä. Jos asiakirjaa ei ole noudettu asiointitililtä seitsemän päivän kuluessa, asiakirja toimitetaan tiedoksi muulla tavoin todisteellisesti.

Ulosottokaaren muutoksilla helpotetaan myös edellytyksiä omaisuuden vapaaksi myymiseksi. Muun muassa kolmas myyntiyritys on tulossa mahdolliseksi. Valtaosa ulosoton myynneistä tapahtuu nykyisin vapaana myyntinä: Vuonna 2014 huutokaupalla myytiin enää noin 12 prosenttia asunto-osakkeista, 8 prosenttia muusta irtaimesta omaisuudesta ja 8 prosenttia kiinteistöistä.

Lakiesitys sisältää myös ehdotuksen siitä, ettei velkojalle enää erikseen ilmoitettaisi saatavan poistamisesta passiivirekisteristä, vaan tämä jäisi velkojan itsensä seurattavaksi.

Ulosoton vireille tulo katkaisee vanhentumisen

Lakiesityksessä täsmennetään myös velkojen vanhentumista koskevaa lakia. Ulosottomenettelyn rooli velan vanhentumisen katkaisemisessa on ollut osittain epäselvä ja sitä on oikeuskäytännössä tulkittu (KKO 2015:28 ja 2015:29) alkuperäisestä tarkoituksestaan poikkeavalla tavalla.

Nyt laki kirjoitetaan selkeämmin niin, että velan vanhentuminen katkeaa ulosoton vireille tulolla riippumatta siitä, onko velallinen saanut vireille tulosta tiedon, kunhan tiedoksiannon suhteen on menetelty lain edellyttämällä tavalla.  Velallisella on kuitenkin aina mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat tiedot ulosoton tietojärjestelmästä ja siten selvittää vanhentumisen katkeaminen helposti.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alussa. Niitä sovelletaan myös velkoihin, joiden peruste on syntynyt ennen lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys HE 137/2015

22.2.2016
Marika von Schoultz, lakimies, Lindorff Oy
marika.von.schoultz@lindorff.com