PYKÄLÄT

Joka neljäs käräjäoikeus lakkaa

Käräjäoikeusverkosto supistuu 20 käräjäoikeuteen vuonna 2018. Riidattomia velka-asioita on tarkoitus käsitellä jatkossa vain joissakin niihin erikoistuneissa käräjäoikeuksissa.

Joka neljäs käräjäoikeus lakkaa

Eduskunta käsittelee käräjäoikeusverkoston supistamista 20 käräjäoikeuteen vuonna 2018. Näistä vain kahdeksan käsittelisi riidattomia velka-asioita.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tuomioistuinlain muuttamiseksi. Tarkoituksena on uudistaa käräjäoikeusverkostoa siten, että Suomessa olisi jatkossa 20 käräjäoikeutta nykyisten 27 sijasta. Käräjäoikeuksia ollaan lakkauttamassa Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Kemistä, Kokkolasta, Porvoosta, Raaseporista ja Ylivieskasta.

Uudistuksen tavoitteena on säästöjen lisäksi turvata oikeudenhoidon korkea laatu sekä resurssien ja työmäärän tehokkaampi ja tasaisempi jakaantuminen.

Jäljelle jäävät käräjäoikeudet on tarkoitus nimetä maakuntien mukaan. Kanslioita ja istuntopaikkoja keskitetään niin, että kaikkiaan käräjäoikeusverkostossa olisi jatkossa yhteensä 36 toimipistettä nykyisen 57:n sijasta. Eduskunnan valiokunnat käsittelevät parhaillaan uudistusesitystä.

Velkomusasiat kahdeksaan käräjäoikeuteen

Hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotus yrityssaneerausasioiden ja ulosottovalitusasioiden käsittelyn keskittämisestä nykyisten 14 käräjäoikeuden sijaan 9 käräjäoikeuteen. Molemmat asiaryhmät vaativat erityisosaamista, jonka saavuttaminen edellyttää, että henkilöstö voi erikoistua näiden asioiden käsittelyyn.

Käräjäoikeuksien työnjako määräytyisi tulevaisuudessa yhä useammin asian laadun ja vaativuuden mukaan. Tähän pyritään myös oikeusministeriössä valmisteltavana olevassa työryhmäehdotuksessa: Jatkossa riidattomia velka-asioita, jotka voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä, käsiteltäisiin kahdeksassa käräjäoikeudessa, kun nyt niitä käsitellään kaikissa.

Keskittämisellä on tarkoitus nopeuttaa, tehostaa ja yhdenmukaistaa velkomusasioiden eli ns. summaaristen riita-asioiden käsittelyä. Perintäpalveluyhtiöt, Lindorff mukaan lukien, kannattavat muutosehdotuksen tavoitteita, mutta ovat lausunnossaan toivoneet, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus säilyisi riidattomia velka-asioita käsittelevien käräjäoikeuksien listalla.

Velka-asia vireille vain sähköisesti

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa myös, että haastehakemus pitäisi toimittaa käräjäoikeudelle tietojärjestelmäyhteyden tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Muulla tavalla toimitettuja haastehakemuksia ei huomioitaisi, paitsi yksityishenkilöiden kohdalla, jotka saisivat jatkossakin toimittaa hakemuksen paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.

Myös hallituksen tuomioistuinlakia koskevaan esitykseen sisältyy sähköistä asiointia edistäviä muutoksia. Tuomioistuin voi jatkossa antaa haasteen todisteellisesti tiedoksi sähköisenä viestinä myös silloin kun henkilö on antanut sille yleisen suostumuksen. Käytännössä tällaisen yleisen suostumuksen voisi rekisteröidä Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Sähköisen tiedoksianto on jatkossa mahdollinen kaikissa asioissa, myös rikosasioita.

Tutustu tulevaan käräjäoikeusverkostoon

15.3.2017
Laura Peltonen, varatuomari, Lindorff Oy
laura.peltonen@lindorff.com

Tietosuoja-asetus puuttuu profilointiin

Konkurssi- ja saneeraustiedot maksutta verkosta